Заступник директора з виховної роботи Панитенко В.М

Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально-виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією та всіма членами педагогічного колективу.

                                


Виховна прблема школи:

"Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження і зміцнення їхнього здоров`я та організація змістовного дозвілля"

Мета виховної системи школи:

- Спрямування зусиль на створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження і зміцнення здоров`я та організація змістовного дозвілля.

- Пропаганда здорового способу життя та профілактика негативних явищ серед учнівської молоді.

- Дієва робота огранів учнівського самоврядування.

- Впровадження інноваційних технологій у практику виховної діяльності школи.

Виховна робота школи спрямована на вирішення таких завдань:

- Створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- Турбота про здоров`я учнів, пропаганда здорового способу життя;

- Естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

- Продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками.

Форми роботи:

гуртки "Стрілковий", "Майбутній воїн"

- секції "Футбол", "Баскетбол", "Волейбол"

- клуб КВК

- вокальна студія

- волонтерський загін "Імпульс"                                                                                


Основні принципи побудови виховної системи 


- Національно-громадянське виховання;

- Екологічне виховання та формування здорового способу життя;

- Воєнно-патріотичне виховання;

- Трудове виховання та профорієнтаційна робота;

- Морально-правове виховання;

- Художньо-естетичне виховання;

- Творчий розвиток особистості;

- Родинно-сімейне виховання.


 Напрямки виховної роботи