Методична проблема школи:

"Формування життєвої компетентності випусника школи як основа успіху та       самовдосконалення"

Завдання методичного об`єднання

- Формування особистості, якій притаманні висока культура, широкий кругозір, творчі здібності.

- Створення банку даних обдарованих дітей

- Підготовка до участі в олімпіадах, конкурсах, виставках

- Участь у виставці ППТ

- Впровадження новітніх технологій у практику роботи

- Формування в учнів уміння самостійно працювати з дитячою кногою, різними джерелами

 

                         

 

В школі працюють методоб`єднання:

- Вчителів математики та фізики - керівник Т.М.Магльована;

- української мови, літератери та світової літератури - керівник О.А.Романенко;

- суспільно-гуманітарних дисциплін - керівник І.В.Левенець;

- природничих дисциплін - керівник І.О.Омельченко;

- вчителів початкових класів та вихователів ГПД - керівник Лога Н.М;

- фізичної культури та основ здоров`я - керівник Коцуренко С.В.

- класних керівників - керівник В.М.Панитенко;

 

Напрями методичної роботи

Методична робота (Схеми)